Oda Elvemo Myhrer er en del av Haavinds ledende juridiske fagmiljø innen havbaserte næringer. 

Oda er spesialisert innen fiskeri og havbruk. Oda jobbet tidligere med fiskeri og havbruk i Nærings- og fiskeridepartementet der hun blant annet bisto med diverse lov- og forskriftsarbeid, behandlet søknader om tillatelser både innenfor fiskeri og havbruk og bisto i diverse større rapportarbeid.