Click continue to switch to the English version of our webpage.

Oda Elvemo Myhrer er en del av Haavinds ledende juridiske fagmiljø innen havbaserte næringer. 

Oda er spesialisert innen fiskeri og havbruk. Oda jobbet tidligere med fiskeri og havbruk i Nærings- og fiskeridepartementet der hun blant annet bisto med diverse lov- og forskriftsarbeid, behandlet søknader om tillatelser både innenfor fiskeri og havbruk og bisto i diverse større rapportarbeid.