Fiskeri og havbruksrett

Haavind har Norges fremste team innen fiskeri- og havbruksrett, med omfattende erfaring og kompetanse.

Fiskeri- og havbruksnæringen er i rask utvikling. Våre advokater har spesialkompetanse både innenfor alle deler av fiskeri- og havbruksretten, og innenfor alle andre relevante rettsområder for fiskeri- og havbruksvirksomheter. Dermed kan vi gi treffsikre råd med reell verdi til alle aktører i bransjen – både havbruksselskaper, fiskerivirksomheter, produsenter og leverandører gjennom hele verdikjeden.

Bjørn Sørgård and Ida Espolin Johnson are well known and highly regarded. They both stand out with their experience, knowledge and understanding of the industry.

Legal 500, 2022

Haavinds advokater har i flere tiår bistått flere av de store aktørene i næringen både med regulatoriske og forretningsjuridiske problemstillinger.

Våde advokater har også bistått myndighetene med utrednings- og rapportarbeid på sentrale områder for næringen, både som advokater og som ansatte i forvaltningen.

Haavind er fast juridisk rådgiver for bransjeorganisasjonen Sjømat Norge.

Vi bistår blant annet med:

 • Regulatoriske rammebetingelser og konsesjonsbehandling 
 • Søknadsprosesser og klagesaker 
 • Kontraktsarbeid
 • Transaksjoner, herunder kjøp/salg, emisjoner, og børsnoteringer 
 • Organisering av virksomheter, eierorganisering og samarbeidsavtaler
 • Restrukturering og omorganisering 
 • Lovgivningsarbeid
 • Myndighetskontakt
 • Skatterettslige spørsmål
 • Immaterielle rettigheter 
 • Konkurranserett og EU / EØS-rettslige spørsmål 
 • Bygg og anlegg 
 • Arbeidsliv 
 • Tvistesaker, både offentlig- og privatrettslige forhold

A strong team with great insight into our industry and its legal framework.

Legal 500, 2022

Vårt team er topprangert i Tier 1 i Legal 500 og Band 2 i Chambers. 

Både Ida Espolin Johnson og Bjørn Sørgård er rangert som Leading Individuals i Legal 500. Haavind er eneste advokatfirma med to personer rangert som Leading Individuals i Legal 500 for dette rettsområdet.

Bjørn Sørgård er rangert i Band 1 og Ida Espolin Johnson i Band 2 i Chambers. Igjen er Haavind det eneste advokatfirmaet med to personer rangert i Band 1 og 2.

Vi bistår med:

 • Regulatoriske rammebetingelser og konsesjonsbehandling 
 • Søknadsprosesser og klagesaker 
 • Kontraktsarbeid
 • Transaksjoner, herunder kjøp/salg, emisjoner, og børsnoteringer 
 • Organisering av virksomheter, eierorganisering og samarbeidsavtaler
 • Restrukturering og omorganisering 
 • Lovgivningsarbeid
 • Myndighetskontakt
 • Skatterettslige spørsmål
 • Immaterielle rettigheter 
 • Konkurranserett og EU / EØS-rettslige spørsmål 
 • Bygg og anlegg 
 • Arbeidsliv 
 • Tvistesaker, både offentlig- og privatrettslige forhold