Click continue to switch to the English version of our webpage.

Fiskeri og havbruksrett

Haavind har Norges fremste team innen fiskeri- og havbruksrett, med omfattende erfaring og kompetanse.

The law firm has strong industry knowledge and legal expertise. The lawyers cover all subject areas and always respond at short notice.

Cambers & Partners, 2023

Fiskeri- og havbruksnæringen er i rask utvikling. Våre advokater har spesialkompetanse både innenfor alle deler av fiskeri- og havbruksretten, og innenfor alle andre relevante rettsområder for fiskeri- og havbruksvirksomheter. Vi gir treffsikre råd med reell verdi til alle aktører i bransjen – både havbruksselskaper, fiskerivirksomheter, produsenter og leverandører gjennom hele verdikjeden.

Haavinds advokater har i flere tiår bistått flere av de store aktørene i næringen både med regulatoriske og forretningsjuridiske problemstillinger.

Våre advokater har også bistått myndighetene med utrednings- og rapportarbeid på sentrale områder for næringen, både som advokater og som ansatte i forvaltningen.

Unique knowledge to the seafood industry. Legal, practical and personal knowledge, as well as a contact network in the industry.

Legal 500, 2023

Haavind er fast juridisk rådgiver for bransjeorganisasjonen Sjømat Norge.

Vårt team er topprangert i Band 1 i Chambers og Tier 1 i Legal 500.

Både Ida Espolin Johnson og Bjørn Sørgård er rangert som Leading Individuals i Legal 500. Haavind er eneste advokatfirma med to personer rangert som Leading Individuals for dette rettsområdet. Bjørn Sørgård er rangert i Band 1 og Ida Espolin Johnson i Band 2 i Chambers. Begge er også i årevis rangert på topp 10 i Finansavisens årlige advokatkåring, og Christopher Rønbeck er rangert som up and coming.

Vi bistår med:

 • Regulatoriske rammebetingelser og konsesjonsbehandling 
 • Søknadsprosesser og klagesaker 
 • Kontraktsarbeid
 • Transaksjoner, herunder kjøp/salg, emisjoner, og børsnoteringer 
 • Organisering av virksomheter, eierorganisering og samarbeidsavtaler
 • Restrukturering og omorganisering 
 • Lovgivningsarbeid
 • Myndighetskontakt
 • Skatterettslige spørsmål
 • Immaterielle rettigheter 
 • Konkurranserett og EU / EØS-rettslige spørsmål 
 • Bygg og anlegg 
 • Arbeidsliv 
 • Tvistesaker, både offentlig- og privatrettslige forhold