Click continue to switch to the English version of our webpage.

Nora Cedergren er advokat i en av Norges største og høyest rangerte entrepriserettsavdelinger.

Nora bistår bredt innenfor fagområdene entreprise, OPS, bustadoppføring og generell kontraktsrett. Til daglig arbeider Cedergren hovedsakelig med store og komplekse bygge- og anleggskontrakter.

Nora arbeider særlig med:

  • Løpende bistand og rådgivning i kontraktsforhold
  • Utenomrettslig tvisteløsning – herunder forhandlinger og meklinger
  • Domstolsbehandling av sivile tvister

Nora bistår både offentlige og private aktører i prosjekter av ulik størrelse.