Mathias Smith-Meyer jobber i en av Norges største og høyest rangerte entrepriserettsavdelinger.

Mathias er spesialisert innen tvisteløsning, kontraktsrett og entrepriserett.

Han har erfaring fra sluttoppgjørstvister, i alt fra mindre bygge- og anleggsprosjekter til noen av Norges mest omfattende prosjekter på land.

Mathias arbeider også med:

  • Løpende bistand og rådgivning i kontraktsforhold
  • Løpende bistand og rådgivning i alle faser av byggeprosjekter, både for oppdragsgivere og leverandører
  • Tvisteløsning, særlig innenfor entreprise og annen kontraktsrett