Click continue to switch to the English version of our webpage.

Fagområde

Bransje

Line er spesialisert innenfor fast eiendoms rettsforhold, skjønn og ekspropriasjon.

Line har bred erfaring med fast eiendoms rettsforhold, grunn- og rettighetserverv, ekspropriasjon, forvaltningsrett, plan- og bygningsrett og kontraktsrett.

Line bistår offentlige aktører med grunnerverv, kontraktsforhandlinger og -utarbeidelse, ekspropriasjon og skjønn knyttet til store infrastrukturprosjekter, hovedsakelig innen vei og bane.

Line arbeider med fokus på tvisteløsning og er en del av Haavinds faggruppe for prosedyre. Line har prosedert flere både for tingrett og lagmannsrett, og har vært med på å forberede et betydelig antall saker for begge de to rettsinstansene.

Line arbeider også med boligrettslige problemstillinger og eiendomsendringer (fradeling, arealoverføring, grensejustering, sammenføyning).