Click continue to switch to the English version of our webpage.

Kristian Stemre er senioradvokat i en av Norges største og høyest rangerte entrepriserettsavdelinger. 

Kristian er spesialisert innenfor entreprise- og kontraktsrett, samt tvisteløsning. Han har også solid kompetanse innen erstatningsrett. 

Kristian jobber til daglig med rådgivning ifbm utarbeidelse, inngåelse og gjennomføring av komplekse og dynamiske kontrakter. Han har omfattende erfaring med garanti- og reklamasjonssaker, samt oppfølgning av erstatningskrav. Han bistår jevnlig flere av Norges største aktører innenfor bygg- og anleggsektoren. 

Han har svært god kunnskap om problemstillingene som oppstår innen bygg- og anleggsentrepriser, og besitter dessuten omfattende paratkunnskap om de sentrale kontraktstandardene. Han har arbeidet med en lang rekke forskjellige bygg- og anleggstyper, og har god forståelse for bygg- og anleggstekniske termer og konsepter. 

Kristian går jevnlig i retten og har vært med å prosedere noen av Norges største sluttoppgjørstvister. Han har solid erfaring med forhandlinger og mekling. 

Kristian har i tillegg erfaring med rådgivning innen selskapsrett og internasjonal privatrett.