Click continue to switch to the English version of our webpage.

Ivana er spesialisert innen fornybar energi. Hun rådgir særlig kunder i energibransjen i tilknytning til kraftproduksjon, nettvirksomhet, kraftomsetning og transaksjoner innen kraftsektoren.  

Ivanas rådgivning omfatter blant annet regulatoriske forhold og rammevilkår for kraftbransjen, konsesjons­spørsmål, erverv av fall- og grunnrettigheter, myndighetskrav og skjønn. Hun har omfattende erfaring med rådgivning knyttet til nettvirksomhetenes økonomiske rammevilkår. Ivana har også erfaring fra komplekse transaksjoner innenfor vannkraft og vindkraft, og prosedyreerfaring fra flere store energiprosjekter, herunder Norgeshistoriens største kraftledningsprosjekt.  

Ivana har også spesialisering innenfor internasjonal klima- og naturressursrett fra Pennsylvania State University.