Click continue to switch to the English version of our webpage.

Guro Tande Jægersen jobber i en av Norges største og høyst rangerte entrepriseavdelinger, hvor hun arbeider med tvisteløsning og entreprise- og kontraktsrett. 

Guro har vært med å bistå flere store prosjekter med rådgivning, sluttoppgjørsforhandlinger og tvisteløsning. Sakene Guro har arbeidet med har særlig knyttet seg til anleggsentreprise. 

Guro har opparbeidet seg god kunnskap om problemstillinger som oppstår innen anleggsentreprise, herunder kontraktsforståelse, prosesskodetolkning, oppfølging av krav om plunder- og heft, fristforlengelse, forsering, utmåling av krav, grunnforholdsproblematikk mv. Jægersen har god innsikt i hvordan forskjellige problemstillinger oppstår gjennom en lang prosjektgjennomføring, og hvordan de best kan motvirkes. 

Sakene Guro har erfaring fra er store, komplekse, med en lang varighet og større informasjonsmengder.