Click continue to switch to the English version of our webpage.

Fagområde

Erik Fossnes er spesialisert innen fornybar energi og er tilknyttet avdelingen for energirett. 

Erik arbeider særlig med juridiske spørsmål tilknyttet kraftutbygging og kraftproduksjon, nettvirksomhet, kraftomsetning og transaksjoner innen energisektoren.  

Erik har spesialisering innen kontraktsrett og energirett, med videre spesialisering i komparative internasjonale kontraktsstudier og energirett fra Pennsylvania State University.