Click continue to switch to the English version of our webpage.

Elle Martine Eira jobber i en av Norges største og høyest rangerte entrepriseavdelinger. 

Elle er spesialisert innen tvisteløsning, kontraktsrett og entrepriserett. 

Hun har erfaring fra sluttoppgjørstvister, i alt fra mindre bygge- og anleggsprosjekter til noen av Norges mest omfattende prosjekter på land, både for ordinære domstoler og i utenrettslig tvisteløsning. Elle jobber også med løpende bistand og rådgivning i kontraktsforhold, særlig knyttet til risikovurderinger og strategiske valg.  

Elle jobber med både norske og internasjonale kunder i misligholdstilfeller, og behersker prosessuelle utfordringer knyttet til grenseoverskridende prosesser.