Click continue to switch to the English version of our webpage.

Andrea Johanne Telle jobber i en av Norges største og høyest rangerte arbeidsrettsavdelinger. 

Hun bistår store og mellomstore bedrifter med arbeidsrettslige problemstillinger innenfor privat og offentlig sektor. Andrea har blant annet bred erfaring med håndtering av varslingssaker, og har bistått i og gjennomført flere større granskninger. Hun skrev også masteroppgave om teamet. Andrea har videre særlig interesse for tvist og prosedyre på arbeidsrettens område, og bistår virksomheter på alle stadier innenfor tvisteløsning.  

Andrea arbeider særlig med: 

  • Individuelle personal- og stillingsvernsaker 
  • Forhandlinger, tvist og prosedyre 
  • Utarbeidelse og endring av arbeidsavtaler 
  • Omstilling og nedbemanning 
  • Rådgivning innen løpende oppfølging av ansatte 

Andrea bidrar også med artikler, og holder eksterne kurs og foredrag for Haavind.