Click continue to switch to the English version of our webpage.

Per Amund Uldalen blir ny partner

Per Amund er spesialisert innen tvisteløsning knyttet til fast eiendom, plan- og bygningsrett, grunnerverv, skjønn- og ekspropriasjon. Han bistår også private og offentlige aktører innen forvaltning og utvikling av eiendom og infrastruktur.

Uldalen har lenge vært en sentral i å håndtere eiendomsavdelingens offentlige portefølje.

Per Amund har bakgrunn som advokatfullmektig i Advokatfirmaet BAHR og dommerfullmektig ved Fosen tingrett, før han ble del av Haavind desember 2010.

– Per Amund har håndtert store deler av eiendomsavdelingens offentlige portefølje innenfor skjønn og ekspropriasjon, og vi ønsker ham velkommen inn i partnerskapet. Han har opparbeidet seg en solid posisjon i markedet, og det er alltid ekstra hyggelig å ta opp partnere fra egne rekker, sier leder for Haavinds eiendomsavdeling, Terese N. Sørli.

Han tar steget opp i partnerskapet fra og med 1. juli. Opprykket av Uldalen kommer etter opptak av partner Henrik Taubøll fra Wiersholm og partner Sofie Komissar fra BAHR i løpet av det siste året, som har styrket Haavinds tunge satsning på eiendom.

– Det er veldig hyggelig å bli tatt opp i partnerskapet i Haavind, som  har en sterk tradisjon og høy kompetanse innenfor både eiendom og tvisteløsning. Jeg er veldig glad for muligheten til å kunne ta del i og videreutvikle dette sammen med de faglig sterke og superhyggelige folkene i Haavind, sier Per Amund.

Les også