Click continue to switch to the English version of our webpage.

Offentlige anskaffelser: Nye EØS-terskelverdier for 2020-2021

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt nye EØS-terskelverdier for offentlige anskaffelser for 2020-2021. Noen terskelverdier har blitt justert litt opp sammenlignet med tidligere, mens andre terskelverdier har forblitt uendrede.

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt nye EØS-terskelverdier for offentlige anskaffelser for 2020-2021. Noen terskelverdier har blitt justert litt opp sammenlignet med tidligere, mens andre terskelverdier har forblitt uendrede.

Nye terskelverdier for klassisk sektor
• 1,3 mill. kr. ekskl. mva. for statlige myndigheters vare- og tjenestekontrakter (uendret fra tidligere)
• 2,05 mill. kr. ekskl. mva. for andre oppdragsgiveres vare- og tjenestekontrakter (tidligere 2 mill.)
• 51,5 mill. kr. ekskl. mva. for bygge- og anleggskontrakter (tidligere 51 mill.)
• 7,2 mill. kr. ekskl. mva. for kontrakter om særlige tjenester og kontrakter om helse- og sosialtjenester. (tidligere 6,95 mill.)

Nye terskelverdier for forsyningssektorene 
• 4,1 mill. kr. ekskl. mva. for vare- og tjenestekontrakter (uendret fra tidligere)
• 51,5 mill. kr. ekskl. mva. for bygge- og anleggskontrakter (tidligere 51 mill.)
• 9,6 mill. kr. ekskl. mva. for kontrakter om særlige tjenester og kontrakter om helse- og sosialtjenester. (tidligere 9,25 mill.)

Nye terskelverdier for konsesjonskontrakter
• 51,5 mill. kr. for konsesjonskontrakter (tidligere 51 mill.)

Nye terskelverdier gjelder fra 12. februar 2020.

business people working on marketing plan together in modern office, teamwork, double exposure banner

Les også