Click continue to switch to the English version of our webpage.

Nytt anskaffelsesregelverk fra 1. januar 2017

Nærings- og fiskeridepartementet har nå vedtatt de tre nye forskriftene om offentlige anskaffelser, i et nytt anskaffelsesregelverk som trer i kraft 1. januar 2017. I tillegg er det vedtatt endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser.

Nærings- og fiskeridepartementet har nå vedtatt de tre nye forskriftene om offentlige anskaffelser. I tillegg er det vedtatt endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser. De nye reglene vil tre i kraft 1. januar 2017.

Hever den nasjonale terskelverdien

«Nye forskrifter vil gjøre offentlige innkjøp både enklere og bedre. Flere tusen anskaffelser hvert år trenger ikke lenger kunngjøres.».

Dette var hovedbudskapet til departementet da de la ut sin pressemelding om nytt anskaffelsesregelverk i går.

Siden 1. juli 2015 har anskaffelser under kr. 100 000 vært unntatt regelverket i sin helhet. Fra 1. januar 2017 vil vi også få en betydelig forenkling for en rekke andre anskaffelser. Departementet øker nemlig den nasjonale terskelverdien fra kr. 500 000 til kr. 1,1 millioner. Innkjøp under kr. 1,1 millioner trenger ikke kunngjøres og følge detaljerte regler. Anskaffelsene må fremdeles følge grunnleggende krav til blant annet konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet.

Opphever forhandlingsforbudet

Vi vil også få en betydelig forenkling for anskaffelser over nasjonal terskelverdi, i det forhandlingsforbudet fjernes. Nå vil oppdragsgivere og leverandører kunne ha en dialog dersom det er behov for det. Dette vil sannsynligvis også føre til en del færre avvisninger grunnet avvik, ufullstendigheter og uklarheter.

Helse- og sosialtjenester

Departementet innfører også enklere og mer fleksible regler for helse- og sosialtjenester. Det er kun anskaffelser over kr. 6,3 millioner som må kunngjøres. Adgangen til å vektlegge særtrekkene ved slike anskaffelser, og da særlig brukernes behov, vil også tydeliggjøres.

Mæland fremhever videre at de nye reglene vil gjøre det mulig å vektlegge kvaliteter ved tilbudet som ideelle organisasjoner tradisjonelt har vært gode på. På denne måten håper departementet at ideelle organisasjoner skal forbli en viktig leverandør av slike tjenester.

Ny forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet forslag til ny forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger. Forskriften blir sendt på høring denne uken.

Vi i Haavind følger utviklingen nøye, og vil holde dere løpende oppdatert. Vi planlegger å avholde et frokostseminar om nytt anskaffelsesregelverk i løpet av høsten og sender ut invitasjon i løpet av kort tid.

For spørsmål vennligst ta kontakt!

Kontakt oss

Les også