Nyhet / 28.01.2021

Fremtidens arbeidsliv – hva er en arbeidsgiver og en arbeidstaker?

Skrevet av Sten Foyn & Kari Gimmingsrud

Det offentlige utvalget "Fremtidens arbeidsliv" skal vurdere ulike tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet. I forbindelse med utvalgets arbeid har Arbeids- og sosialdepartementet bestilt en utredning fra Advokatfirmaet Haavind, Her er utredningen fra Advokatfirmaet Haavind, der tvistesaker om arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet fra 2010 – 2020 er gjennomgått og vurdert.

1000x640 arbeidsrett

Utvalget er nedsatt av Regjeringen og skal levere en NOU innen 1. juni 2021 (https://fremtidensarbeidsliv.no/).

Advokatfirmaet Haavinds oppdrag har vært å lage en utredning av alle tvistesaker for domstolene som gjelder tolkning og tvist om arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepene i arbeidsmiljøloven og ferieloven. Tvistesakene som omfattes er fra perioden fra 2010 til 2020.

Utredningen gjennomgår 42 avgjørelser fra Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene, både publiserte og upubliserte. Av disse sakene gjelder 25 saker tvist om arbeidstakerbegrepet; 17 tvist om arbeidsgiverbegrepet.

Arbeidstakerbegrepet:

Vis mer om Arbeidstakerbegrepet:

Arbeidsgiverbegrepet:

Vis mer om Arbeidsgiverbegrepet:

Hele utredningen finner du her (innholdsfortegnelsen er navigerbar slik at du kan klikke deg frem til det kapittelet du ønsker).