Nyhet / 09.12.2021

EU-kommisjonen foreslår endringer i MIFIR/MIFID2

Skrevet av Kasper Formo Asplin

Høsten 2020 offentliggjorde EU-kommisjonen handlingsplanen for EUs kapitalmarkedsunion, EUs prosjekt for å etablere et enhetlig marked for kapital for å støtte mennesker, næringsvirksomhet og økonomien.

Verdipapirmarkedet er en viktig del av kapitalmarkedsunionen, og som en del av handlingsplanen har EU-kommisjonen nå foreslått endringer i MiFIR og MiFID2. Vi vil i dette nyhetsbrevet redegjøre nærmere for de viktigste foreslåtte endringene.

1000x640 finans

EU-kommisjonen har foretatt en bred og grundig revisjon av MiFIR og MiFID2, men har etter vår oppfatning foreslått relativt begrensede endringer. EU-kommisjonen har fokusert på følgende tre prioriterte områder: (i) forbedre transparens og tilgang til markedsdata, (ii) forbedre konkurransevilkårene mellom handelsplattformer, og (iii) sikre at EUs markedsinfrastruktur forblir konkurransedyktig internasjonalt. Således foreslås det ikke endringer knyttet til investeringstjenester, konsesjonsplikt, investorbeskyttelse, etc., og vi antar at endringene vil ha begrenset betydning for en stor del av verdipapirforetakene i Norge. Endringene vil imidlertid særlig ha betydning for handelsplattformene og de systematiske internalisererne.

Vi har identifisert åtte endringer markedsaktørene burde merke seg:

1. Forbud mot betaling for formidling av kundeordre

Vis mer om 1. Forbud mot betaling for formidling av kundeordre

2. Unntak fra konsesjonsplikt ved egenhandel

Vis mer om 2. Unntak fra konsesjonsplikt ved egenhandel

3. Verdipapirforetakenes handelsplikt for aksjer

Vis mer om 3. Verdipapirforetakenes handelsplikt for aksjer

4. Handelsplikt for derivater

Vis mer om 4. Handelsplikt for derivater

5. ‘Open access’ forpliktelser for børshandlede derivater

Vis mer om 5. ‘Open access’ forpliktelser for børshandlede derivater

6. Offentliggjøring av handelsinformasjon

Vis mer om 6. Offentliggjøring av handelsinformasjon

7. Konsoliderte offentliggjøringssystemer (CTP)

Vis mer om 7. Konsoliderte offentliggjøringssystemer (CTP)

8. Synkronisering av klokker

Vis mer om 8. Synkronisering av klokker

EU-kommisjonens forslag er nå sendt på høring i EU, med høringsfrist 31. januar 2022. Parlamentet og Rådet i EU vil deretter forhandle om en endelig juridisk tekst, og det må antas betydelige endringer i forslaget. En slik prosess tar vanligvis 18 måneder, og det må således antas at revisjonen av MiFIR/MiFID2 kan tre i kraft i EU 1. januar 2024, med en påfølgende 12 måneders frist for etterlevelse.

Se mer informasjon om EU-kommisjonens forslag på deres nettside

Advokatfirmaet Haavinds finansregulatoriske gruppe har omfattende erfaring med rådgivning til aktører i verdipapirmarkedet, herunder etableringer og tillatelser, rammevilkår, løpende compliance og governance, risikostyring, og andre juridiske og regulatoriske forhold. Se mer informasjon om vår omfattende kompetanse her.

Dersom du har spørsmål til EU-kommisjonens forslag eller ønsker å diskutere enkelte av endringene er våre finansregulatoriske eksperter tilgjengelige for en uforpliktende prat.