Nye tidsfrister og ny fleksibel prosess for opptak til handel på Euronext Growth Oslo

Opptaksprosessen på Euronext Growth er kjent for å være både rask og fleksibel sammenliknet med opptaksprosesser for andre markedsplasser, noe som er del av bakgrunnen for at Euronext Growth har blitt en veldig populær markedsplass de siste par årene med over 100 nye noteringer totalt i 2020 og 2021.

Opptaksprosessen på Euronext Growth er kjent for å være både rask og fleksibel sammenliknet med opptaksprosesser for andre markedsplasser, noe som er del av bakgrunnen for at Euronext Growth har blitt en veldig populær markedsplass de siste par årene med over 100 nye noteringer totalt i 2020 og 2021.

Oslo Børs har, med virkning fra 1. januar, gjort enkelte endringer i opptaksprosessen. Vi har sett nærmere på endringene.

Ordinær opptaksprosess

 • Saksbehandlingstiden for opptaksprosessen forlenges fra 10 til 15 handelsdager.
 • Søknad om opptak til handel må sendes Oslo Børs senest 15 handelsdager før første handelsdag.
 • Offentliggjøring av at Oslo Børs har mottatt søknad om opptak til handel, vil finne sted 13 handelsdager før Oslo Børs’ behandling av opptakssøknaden.
 • I likhet med de ordinære opptaksprosessene til Oslo Børs og Euronext Expand, innføres forhåndsfastsatte beslutningsdatoer for ordinære opptaksprosesser til Euronext Growth. Tidsplanen for slike beslutningsdatoer vil følge tidsplanene for Oslo Børs og Euronext Expand.

Fleksibel prosess (NY)

 • Det introduseres en ny fleksibel opptaksprosess. I likhet med den ordinære prosessen, vil saksbehandlingstiden her være minimum 15 handelsdager.
 • Tidspunktene for de sentrale stegene i prosessen kan avtales særskilt mellom utsteder og Oslo Børs.
 • Søknad om opptak til handel må sendes Oslo Børs senest 5 handelsdager før første handelsdag. Offentliggjøring av at Oslo Børs har mottatt søknad om opptak til handel, vil finne sted samme dag som søknad er mottatt.

Fast track

 • Saksbehandlingstiden for opptaksprosessen forlenges fra 5 til 9 handelsdager.
 • På samme måte som for den fleksible prosessen, må søknad om opptak til handel sendes Oslo Børs senest 5 handelsdager før første handelsdag. Oslo Børs vil offentliggjøre at slik søknad er mottatt samme dag.

Avgifter for opptak til handel

 • Ordinær prosess: Avgiften beregnes som en funksjon av markedsverdi. Ingen endringer i maksimal introduksjonsavgift – denne forblir NOK 950.000.
 • Fleksibel prosess: Avgiften settes til 1,5 ganger avgiften for ordinær prosess, maksimalt NOK 1.425.000.
 • Fast track: Fast avgift som økes fra NOK 1.490.000 til NOK 2.500.000 for søknader som innkommer fra og med 1. januar 2022.

Kontakt oss