Per Amund Uldalen

Senioradvokat

+47 905 62 809

ed0467e7da9901e54145

Last ned vCard

uldalen_per_amund

Per Amund Uldalen er spesialist innen plan- og bygningsrett, fast eiendoms rettsforhold, tomtefeste (i næring), skjønn og ekspropriasjon.

Per bistår utbyggere, eiendomsbesittere og grunneiere i utviklingsprosjekter, gjennomføringen av reguleringsplaner og spørsmål om bruk og utnytting av eiendom. Per bistår også offentlige aktører som staten, kommuner og statlige selskaper med grunnerverv, ekspropriasjon og skjønn, særlig knyttet til infrastrukturutbygginger. Han har representert det offentlige i flere store grunnervervsprosesser.

Per arbeider med særlig fokus på tvisteløsning og er del av Haavinds faggruppe for prosedyre. Han har i de senere år prosedert et stort antall rettssaker knyttet til plan- og bygningsrett, erverv, utnytting og utvikling av eiendom, både for offentlige og private aktører.

Kompetanse

Utdanning og erfaring

 • 2010-
  Advokatfirmaet Haavind
 • 2009-2010
  Dommerfullmektig og konstituert sorenskriver, Fosen tingrett
 • 2008-2009
  Advokatfirmaet BA-HR
 • 2007
  Master i rettsvitenskap, UiO
 • 2007
  Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, UiO