Geir Steinberg

Partner

+47 916 96 511

a6c2eec69c4c0a03c50210

Last ned vCard

steinberg_geir2

Geir er partner i en av Norges største og høyest rangerte arbeidsrettsavdelinger. Han er også aktiv innenfor selskapsrettslige endringsprosesser både innenfor privat og offentlig virksomhet.

Han er spesialisert på endrings- og utviklingsprosesser og problemstillinger knyttet til virksomhetsstyring og forhandlinger.

Geir har en omfattende selskapsrettslig praksis. Han arbeider med alle relevante spørsmål knyttet til selskapsstiftelser, vedtekter og aksjonæravtaler. Alle typer spørsmål knyttet til kapitalendringer i selskaper, herunder emisjoner, utbytteutbetalinger, fisjon og fusjon og konserndannelse. Han arbeider også med selskapsledelse, ledelseskompetanse, styrets rolle, forholdet mellom administrerende direktør og styre, gjennomføring av generalforsamling, representantskapsmøte, møte i bedriftsforsamlingen med mer.

Han arbeider med omstrukturering og nedbemanning både med utgangspunkt i arbeidsrett og selskapsrett.

Geir har særlig kompetanse knyttet til ledelse i Professional Service Firms og i selskaper hvor eierne arbeider i selskapet.

Han har bred kompetanse om organisering av offentlig eid virksomhet både innenfor statlig og kommunal sektor.

Han er godt kjent med problemstillinger knyttet til relasjonen mellom offentlig eiet virksomhet, administrasjon og politisk ledelse. Steinberg arbeider med forskjellige spørsmål knyttet til organisering av kommunal virksomhet og problemstillinger knyttet til daglig ledelse og styre i statlig eide virksomheter.

 

Geir arbeider særlig med

 • omstilling og nedbemanning
 • overdragelse av virksomhet
 • individuelle stillingsvernssaker (oppsigelse og avskjed)
 • personvern
 • utarbeidelse og endring av arbeidsavtaler/ konsulentavtaler/samarbeidsavtaler med mer
 • bonusavtaler og andre insentivordninger
 • rådgiving innen løpende oppfølgning av ansatte.
 • ledelsesrådgivning som styremedlem eller strategisk rådgiver
 • regulatoriske spørsmål innenfor næringsmiddelbransjen
 • rettighetsspørsmål
 • Svalbardjus

 

Geir har vært styreleder/managing partner i Haavind og stifter og redaktør i Tidsskrift for Forretningsjus. Han har skrevet en rekke artikler og bøker om forretningsjuridiske temaer.

Utdanning og erfaring

 • 1987-
  Advokatfirmaet Haavind, tidligere Lowzow & Co, partner 1990
 • 2012-
  Medlem av redaksjonsrådet Tidsskrift for forretningsjus
 • 2004-2013
  Managing Partner/styreleder i Advokatfirmaet Haavind
 • 1995-2012
  Redaktør i Tidsskrift for forretningsjus
 • 1987
  Cand. Jur, UiO
 • 1985-1986
  Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett, UiO

Publikasjoner

 • 1996
  Konkurranseretten i Norge og EØS (Gyldendal)
 • 1994
  Aksjonæravtaler (Gyldendal 1994)