Click continue to switch to the English version of our webpage.

M&A forsikring i eiendomstransaksjoner

Hvordan påvirker bruk av garantiforsikring kjøpekontrakten og prosesser i eiendomstransaksjoner, og hva er viktig for partene å vurdere?

Hvordan påvirker bruk av garantiforsikring kjøpekontrakten og prosesser i eiendomstransaksjoner, og hva er viktig for partene å vurdere?

Bruk av M&A- forsikring i eiendomstransaksjoner har gjennom de siste par årene blitt stadig mer utbredt. Hovedformålet med en slik type forsikring er å forsikre selgers garantiansvar under kjøpekontrakten, slik at selger som et utgangspunkt er fritatt for ansvar overfor kjøper – en clean exit. Forsikringsdekningen gjelder i utgangspunktet back-to-back med avtalte garantier i kjøpekontrakten. 

Bruk av M&A-forsikring har mange fordeler. Bruk av forsikring kan bidra til smidighet og enklere forhandlinger mellom partene hva gjelder type garantier, reklamasjonsperiode og begrensinger i selgers ansvar (ansvarsbegrensninger, terskelverdier mv.) Forsikringen gir dessuten kjøper økt sikkerhet hvis man er bekymret for selgers evne til å oppfylle eventuelt ansvar. I tillegg vil kjøper kunne forholde seg til en profesjonell motpart. Det er særlig ved salg fra selskap under avvikling (fondsstrukturer, syndikater mv) at produktet kommer til sin rett. Forsikring kan da være et hensiktsmessig substitutt til «escrow», eller andre finansielle sikkerhetsordninger. Dette fordi selger ved bruk av forsikring kan disponere over den fulle kjøpesum etter overtakelse.

M&A-forsikringene er, slik det fremgår ovenfor, et nyttig og praktisk produkt. Imidlertid så er det per i dag ikke mulig å tegne en forsikring som fullt ut dekker selgers ansvar slik vi er vant til at dette utformes i de «alminnelige» kjøpekontraktene. Forsikringsdekningen har særskilte standard unntak som er vanskelige å håndtere for en kjøper som ønsker markedsmessige risikoeksponering. En transaksjon som skal forsikres kan dermed gi overraskelser og vesentlige utfordringer dersom ikke transaksjonsprosessen tilrettelegges på en hensiktsmessig måte. Det er viktig at partene tar hensyn til utfordringene helt i starten av forhandlingene, slik at disse kan bli håndtert allerede på bud og aksept stadiet.

Vi har i den senere tid jobbet tett opp mot forsikringsselskapene, og har høstet nyttig erfaring.

I vårt frokostseminar den 9. mars deler vi våre erfaringer, og vil gjennomgå viktige elementer for en god prosess ved bruk av forsikring i eiendomstransaksjoner.

Les også