Click continue to switch to the English version of our webpage.

M&A forsikring – en økende trend for risikohåndtering i transaksjoner

De siste 2-4 årene har M&A forsikring vokst frem som en «ny trend», hvor det har blitt mer og mer vanlig å benytte M&A forsikring som verktøy for håndtering av risiko, primært for aksjekjøpsavtaler (forsikring av reklamasjonsansvaret under garantikatalogen), men også for andre typer transaksjoner.

De siste 2-4 årene har M&A forsikring vokst frem som en «ny trend», hvor det har blitt mer og mer vanlig å benytte M&A forsikring som verktøy for håndtering av risiko, primært for aksjekjøpsavtaler (forsikring av reklamasjonsansvaret under garantikatalogen), men også for andre typer transaksjoner.

M&A forsikring er særlig aktuelt å tegne av enten selger eller kjøper i eiendomstransaksjoner og transaksjoner innenfor PE-segmentet, men også generelt.

For en nærmere innføring i temaet les advokat Siren Skalstad Ellensens artikkel om M&A forsikring.

Les også