Click continue to switch to the English version of our webpage.

Den årlige konferansen til den Europeiske foreningen for arbeidsrettsadvokater (EELA)

Den årlige konferansen til den Europeiske foreningen for arbeidsrettsadvokater (EELA) ble avholdt fra 23. til 25. juni i Aten.

Ett av temaene på agendaen var virksomhetsoverdragelser og trender/utviklingstrekk i EU-domstolens nyere rettspraksis.

Ikke minst var spørsmålet hva denne praksisen betyr for når det foreligger en virksomhetsoverdragelse (i Norge etter arbeidsmiljøloven kapittel 16), hvilke ansatte som følger med når en del av en virksomhet overføres, og den praktiske håndteringen av virksomhetsoverdragelser.

Partner Sten Foyn i Haavind ledet sesjonen på halvannen time der han gjennomgikk og diskuterte hva EU-domstolens praksis betyr med Valerie Blandeau fra Pinsent Masons fra Frankrike, Jorge Aranaz fra Cuatrecasas i Spania og Effie Mitsopoulou fra lawspace i Hellas.

Vi kommer tilbake over sommeren og vil da invitere våre kunder til et kundeseminar med samme tema. Ta kontakt med Sten Foyn, hvis du ønsker å melde interesse allerede nå.

Kontakt oss

Les også