Advokatfirmaet Haavind har utviklet «konkursrobot»

I Haavind har vi tro på forenkling og effektivisering gjennom automatisering. Vi har derfor utviklet en «konkursrobot» som bidrar til å effektivisere bobehandlingen under konkursbo.

I Haavind har vi tro på forenkling og effektivisering gjennom automatisering. Vi har derfor utviklet en «konkursrobot» som bidrar til å effektivisere bobehandlingen under konkursbo.

–  Innenfor bobehandling er det mye standardisert informasjonsinnhenting og standard dokumenter. Selv om vi lenge har hatt gode malverk for dette, så vi at automatisering av dette arbeidet kunne spare mye tid, sier Erik Andersen som til daglig jobber med konkurs.

Løsningen ble at vi utviklet en egen robot som automatisk henter inn relevant informasjon og oppretter et førsteutkast av dokumentasjonen.

– Mye av informasjonen er allerede tilgjengelig via informasjonstjenester, men det viste seg at enkelte sentrale deler ikke var tilgjengelig i et strukturert format. For å få tak i den informasjonen på en effektiv måte utviklet vi derfor egne trålere som tråler dokumenter og offentlige nettsider og henter den informasjonen vi trenger, forklarer Arne Steen Slåttå, direktør for digital innovasjon i Haavind.

Den nye roboten effektiviserer arbeidet, men Ellen Schult Ulriksen – leder for Restrukturering og Insolvens i Haavind, og en av firmaets to bostyrere – tror ikke at avdelingen vil bli overflødig med det første.

–  Dette er en veldig velkommen teknologi, og den bidrar til å effektivisere deler av bobehandlingen slik at vi kan bruke ressursene der de gjør mest nytte for seg. Per i dag utgjør løsningen en mindre del av oppgavene i en bobehandling, som primært tar sikte på å realisere og forøke verdier til det beste for kreditorfellesskapet. Dette er oppgaver som per i dag nok ikke kan overlates til maskinene, og det vil nok i noen år fremover fortsatt være behov for menneskelig vurderingsevne og kontroll på dette feltet.

Konkursrobot Haavind
Konkursrobot Haavind

For Haavind har prosjektet skapt ringvirkninger også utover effektiviseringen av bobehandlingen. – Prosjektet har vist seg nyttig, både for våre kunder og for oss. Dagens teknologi åpner for mange muligheter, ikke bare fordi vi i dag kan gjøre ting som var umulig for bare noen år siden, men også fordi utviklingen har gjort løsninger som vår «konkursrobot» langt enklere og dermed mer kostnadseffektive å utvikle og lære opp, sier Arne Steen Slåttå, direktør for digital innovasjon i Haavind.

I Haavind er vi alltid på jakt etter måter å jobbe mer effektivt for slik å kunne skape mest mulig verdi til våre kunder.  Dette prosjektet har lært oss mye om mulighetene for automasjon og vi er i gang med andre tilsvarende prosjekter.

Les også