Click continue to switch to the English version of our webpage.

Insolvens og restrukturering

We find that Haavind’s team show great commercial understanding and care for all involved parties in difficult reconstruction and bankruptcy proceedings,

Chambers & Partners

Insolvens og konkurs er verdiforringende for selskaper, eiere, ansatte og kreditorene. Selskaper har imidlertid flere mulige restruktureringsverktøy tilgjengelige for å bøte på utfordringer knyttet til sviktende likviditet eller uhåndterlig gjeldsbyrde – så lenge de kommer i gang med prosessen i tide.

Våre eksperter har lang erfaring i å bistå alle relevante parter i en restrukturerings- eller insolvensprosess; det være seg i en utenrettslig eller rettslig prosess, ved konkurs eller i forbindelse med en «distressed» transaksjon.

Våre advokater oppnevnes også jevnlig som bostyrer i konkurs og er blant de få advokater som er benyttet av domstol som rekonstruktør etter den nye midlertidige loven om rekonstruksjon. Vi har derved erfaring fra alle sider av bordet, hvilket gjør at vi har en løsningsorientert og pragmatisk tilnærming til enhver insolvensrelatert situasjon.

Vi bistår med

  • Selskapsgjennomgang og vurdering av realistiske handlingsalternativ i krisesituasjoner 
  • Vurdering lånetransaksjoner, sikkerhetsstillelser og panterettslige spørsmål 
  • Restrukturering og gjeldsforhandlinger 
  • Rådgivning knyttet til styreansvar 
  • Sikring av kreditorinteresser og inndrivelse, herunder tvangsfullbyrdelse, sikring og forføyning 
  • Gjennomføring og vurdering av transaksjoner før og etter konkurs 
  • Oppbud eller konkursbegjæring, samt håndtering av krav og mellomværende med konkursbo 
  • Omstøtelses- og ansvarssaker 
  • Internasjonale insolvensrettslige spørsmål 

Relevant innsikt