Insolvens og restrukturering

Insolvens og restrukturering

Som et ledd i en bevisst strategisk prosess for å utvide vårt insolvens- og restruktureringsarbeid, har insolvens- og restruktureringsteamet blitt en integrert del av Haavinds corporate-avdeling, hvilket har medført et styrket samarbeide på tvers av fagdisipliner, bredere faglig ekspertise og tilgang på økte ressurser. Dette har medførte stadig økende oppdragstilfang fra norske og utenlandske industrielle, institusjonelle og finansielle aktører. 

Haavind’s restructuring and insolvency team has a strong international presence and the lawyers have assisted several international creditors and banks with debt negotiations, as well as in restructurings and bankruptcy proceedings.

Legal 500, 2022

Vi bistår med

  • Selskapsgjennomgang og vurdering av realistiske handlingsalternativ i krisesituasjoner 
  • Vurdering lånetransaksjoner, sikkerhetsstillelser og panterettslige spørsmål 
  • Restrukturering og gjeldsforhandlinger 
  • Rådgivning knyttet til styreansvar 
  • Sikring av kreditorinteresser og inndrivelse, herunder tvangsfullbyrdelse, sikring og forføyning 
  • Gjennomføring og vurdering av transaksjoner før og etter konkurs 
  • Oppbud eller konkursbegjæring, samt håndtering av krav og mellomværende med konkursbo 
  • Omstøtelses- og ansvarssaker 
  • Internasjonale insolvensrettslige spørsmål 
  • Kontaktpersoner