Corporate M&A

Nøkkelen i enhver transaksjon i Haavind er å forstå forretningsområdet til aktørene. Vi vil alltid fokusere på driverne bak transaksjonen og de strategiske elementene.

Våre M&A-partnere er spesialiserte; hver enkelt har fokus på visse bransjer, som eiendom, IT/teknologi, fornybar energi, olje og gass, havbruk og handel.

The combination of competitive pricing combined with strong M&A competence is attractive. The Haavind team is well organised, understands how to run complex processes and makes sure that advice is made in a timely and to the point manner.

Legal 500 2022

Vi kombinerer topp moderne M&A-rådgivning med inngående kunnskap om de ulike bransjene og faglig kompetanse. Vår rådgivning vil alltid være målrettet, kommersiell og løsningsorientert. Vi er lagspillere, og søker å samarbeide med alle involverte parter.

Våre advokater har gjennomført noen av de største og mest komplekse transaksjonene i Norge de siste årene. Mange av transaksjonene er internasjonale. Vi bistår både private equity og industrielle aktører, og gir råd om alle aspekter ved privat og public M&A.

Det ambisiøse M&A-teamet til Haavind består av mer enn 30 ansatte i Oslo.

Vi bistår med

  • Fusjoner og oppkjøp
  • Selskapsrett
  • Private equity
  • Børs og verdipapirrett
  • Joint ventures