Click continue to switch to the English version of our webpage.

Bank og finans

Bank og finans er et av Haavinds satsningsområder og vi har som mål å være blant de beste bank- og finansgruppene i Norge.

Våre faglig sterke advokater har mange års erfaring fra ulike deler av bank- og finansretten og gruppen er satt sammen spesielt med tanke på å utfylle hverandres kompetanse.

They were able to address and communicate complex legal wording to non-lawyers. Always available and forthcoming

Legal 500 2022

Våre bank og finans advokater arbeider tett med faggruppene fast eiendom, offshore, energi, M&A og insolvens og restrukturering slik at vi kan skreddersy vår rådgivning til kundens behov. Som en følge av våre mange internasjonale oppdrag har vi også et løpende samarbeid med et stort nettverk av internasjonale advokatfirmaer.

Haavinds advokater på finansiering bistår långivere, låntakere, utstedere og andre aktører med alle former for fremmedkapitalisering, herunder syndikert finansiering av fast eiendom, skip, rigger og fly, omfattende og skreddersydde oppkjøps- og prosjektfinansieringer, obligasjonslån, driftsfinansieringer, leasing, finansiell restrukturering, derivater og langsiktige strømkjøpsavtaler.

Vi bistår med

  • Gjennomgang av finansieringsbehov og utarbeidelse/forhandling av term sheet
  • Utarbeidelse av ulike finansierings- og sikkerhetsdokumenter
  • Bistand i forhandlinger
  • Etablering og tvangsfullbyrdelse av sikkerheter
  • Refinansiering og finansiell restrukturering
  • Derivater

Relevant innsikt