Click continue to switch to the English version of our webpage.

Hvordan skal Trondheim se ut om 15 år?

Kommuneplanens arealdel for de neste tolv årene er planlagt ferdigstilt på rekordtid, og til høsten skal velgerne bestemme hvem som skal styre Trondheim i neste periode. Rammene for hva som skal skje på byutviklingsfronten legges nå, og Advokatfirmaet Haavind og First House inviterer til lunsjseminar med noen av de viktigste aktørene for tiden fremover.

21
jun
Kl. 11.00–12.30
21. jun 2023
Kjøpmannsgata Ung Kunst, Kjøpmannsgata 38

Det vil bli et faglig innlegg fra Haavind om juridiske aspekter ved fremtidens boformer. Og i hvilken grad åpner den nye kommuneplanen i Trondheim for å tenke kreativt om nye boformer og boligkonsepter, blant annet rettet mot eldre?

Ordførerkandidat Kent Ranum (H) og varaordfører Mona Berger (SV) møtes så til samtale med Ivar Vigdenes (First House) om befolkningsutvikling og boligbehov, forslaget til ny kommuneplan og hvordan Trondheim bør se ut om 15 år.

Det serveres lunsj fra kl. 11.00 og programmet starter kl. 11.30.

Velkommen!