Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind har bistått Skanska i etablering av joint venture prosjekter med OBOS

I samarbeidet skal to boligprosjekter utvikles på Økern og Fornebu. Skanska kjøper seg inn i 50 prosent av OBOS-prosjektet Nansenløkka på Fornebu og OBOS kjøper 50 prosent av Skanska-prosjektet Økern Park på Økern.

Haavind har bistått Skanska med kjøpekontrakter, aksjonæravtaler, prosjektlederavtaler, selskapsstrukturering og konkurransemeldinger, samt gjennomført due dilligence.

Vi gratulerer begge parter.

Kontakt oss

Les også