Click continue to switch to the English version of our webpage.

Kapasitetsskvisen i leverandørindustrien til havvind

Delta på vår panelsamtale mandag ettermiddag på Fornybarbåten i Arendal.

Arendalsuka har i løpet av få år vokst seg til å bli en av de viktigste arenaene for meningsutveksling og politikkutforming i Norge. For oss som advokater og rådgivere er det viktig å være til stede for å bidra til påvirke rammevilkårene for våre kunder og for å pleie kontakt med viktige aktører.

Vi deltar også i år som partnere på fornybarbåten Legacy of the Fjords, som er Fornybar Norges hovedarena i Arendal. Der vil vi blant annet sette fokus på og lede en diskusjon rundt kapasitetsskvisen hos leverandøren til Norges havvindsatsning. Om vi skal lykkes med satsingen på havvind i Norge, er vi helt avhengig av en fungerende leverandørindustri som klarer å møte behovet.

Haavind inviterer til panelsamtale mandag ettermiddag i samarbeid med Norsk Industri og Aker Solutions, der vi bl.a. stiller disse spørsmålene:

  • Hva skal til for å få opp investeringstempoet i kapasitet og kostnadseffektive løsninger hos leverandørindustrien?
  • Hvordan kan vi bedre forutsigbarheten slik at flere tør å satse litt mere? 
  • Hvordan bør støtteordninger innrettes for at man investerer i kapasitet i tide til å realisere prosjektene i tråd med Norges målsetninger?
  • Hvilke andre virkemidler finnes for å sikre Norges opprinnelige uttalte mål om å utvikle en ny verdensledende eksportindustri?


Knut Erik Steen, fagsjef for havvind i Norsk Industri, og Anders Hannevik, EVP Customers and Strategy i Aker Solutions, deltar i panelet. Haavinds Christopher Sveen og Ivana Filipovic setter scenen og leder samtalen. 

Les også