Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind bistår Instabank i ny emisjon

Når nisjebanken Instabank henter kapital for å realisere planene, gjør de det med bistand fra Corporate-avdelingen i Haavind.

Når nisjebanken Instabank henter kapital for å realisere planene, gjør de det med bistand fra Corporate-avdelingen i Haavind.

I Finansavisen den 5. juni kunne man lese at Instabank hadde gjennomført nok en vellykket emisjon. Teamet til Haavind har bistått med samtlige emisjoner i selskapets to års historie og totalt er det hentet inn 367 millioner kroner.

Instabank er en av flere heldigitale banker som er etablert de siste par årene, et klart tegn på den økende digitaliseringen av bankbransjen.

Les også