Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind navigerer vindkraft til havs med nye temasider

2023 er året det norske havvind-eventyret begynner for alvor!

Vi står overfor den største energitransformasjonen siden oljeeventyret på 70-tallet. I perioden frem til 2040 skal det tildeles arealer med potensiale for 30 GW havvindproduksjon. Det tilsvarer rundt 75 prosent av kapasiteten til dagens norske kraftsystem på land.

Det innebærer at energisystemet skal moderniseres, virkemidler tilpasses og rammebetingelsene endres. Med utgangspunkt i en langvarig sterk tilstedeværelse innen fornybar energi og offshore, og lang erfaring med bistand til forskjellige typer aktører og prosjekter, tilgjengeliggjør Haavind nå nettsiden Offshore Wind Insight.

Offshore Wind Insight gir en grundig oversikt over de kommende utlysningene på norsk sokkel innenfor områder som regulatorisk rammeverk, prekvalifisering og lisensregime, finans og skatt, forventninger rundt kontraktsregime, samt en tidslinje for hva som kommer. I tillegg kommer det ferske nyheter om havvind.

– Vi har kunnskapen og erfaringen fra olje og gass, vindkraft på land og fra alle andre sentrale deler av norsk energisektor. Gjennom blant annet vår deltagelse i Entry Programme Offshore Wind, bistand til bransjeorganisasjoner og ledende aktører, er vi allerede sterkt engasjert i den akselererende energitransformasjonen. Vår lange og omfattende erfaring innen både fornybar energi og offshore-prosjekter gir oss et fantastisk utgangspunkt for å kunne levere innsikt og råd om de juridiske perspektivene ved offshore vind-prosjektene som nå kommer, sier partner Bård Sandstad.

På Offshore Wind Insight følger Haavind spesielt nøye med på de første arealene for havvind i Norge: Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

– Regelverket for konsesjonsbehandling skal sikre at ulike hensyn ivaretas. Det er fortsatt flere temaer som trenger avklaring i forkant av prosessen rundt de åpnede arealene (Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II) og senere konsesjonstildeling. I tillegg til endelig fastsettelse av tildelingsregimet, er det også spørsmål om hvordan nett skal reguleres og hvilke støtteordninger som vil gjelde for de første prosjektene, sier Jøran Sandvik.

Regjeringen har opplyst at utlysningen av Utsira Nord og første fase av Sørlige Nordsjø II er planlagt i første kvartal 2023, med etterfølgende tildeling av arealene i løpet av året. Regjeringen er videre i ferd med å gjennomføre endringer i skattelovene.

– Om lag 70 prosent av de globale klimagassutslippene er energirelaterte. Energi- og klimapolitikk og det regelverk som nå utformes, er naturlig nok viktige drivere for endringer i fornybar retning. Vi ønsker å bidra til god forståelse av rammeverket og de utfordringer og muligheter som ligger i de kommende konsesjonsrundene på norsk sokkel, sier Jøran Sandvik.

Les også