Haavind har bistått NEAS i transaksjoner med TrønderEnergi og KLP

Haavind har bistått i en sammensatt transaksjon, der NEAS’ krysseie med TrønderEnergi avvikles og KLP kommer inn som ny 33% eier i NEAS.

Haavind har bistått i en sammensatt transaksjon, der NEAS’ krysseie med TrønderEnergi avvikles og KLP kommer inn som ny 33% eier i NEAS.

I tillegg restruktureres NEAS til å bli et konsern og nettvirksomheten fisjoneres ut i et eget datterselskap.

Transaksjene er betinget av hverandre og skal gjennomføres i august, basert på et sett av kontrakter og fullmakter signert 5. mai. Haavind har bistått i komplekse forhandlinger, strukturering av transaksjoner og selskapsvedtak, aksjonæravtale, avtaledokumenter og fullmakter.

Transaksjonen er omtalt i flere medier, og du kan finne mer informasjon her:
Europower Energi: Trønderenergi selger seg ut av NEAS, KLP kommer inn
Oslo Børs: TrønderEnergi AS selger seg ut av NEAS AS

Wind turbines in a wind powered renewable energy production plant in barren landscape of north Norway

Kontakt oss

Les også