Click continue to switch to the English version of our webpage.

Barbro Johansen er leder for digital innovasjon og IT i Haavind.

Barbro har ansvar for strategisk utvikling av teknologi og er opptatt av å utnytte nye teknologier i forretningsløsninger til våre kunder. Hun er en viktig pådriver for Haavinds utvikling knyttet til digitale konsepter og løsninger, og en ambassadør for gode samarbeidsmodeller innen digital innovasjon.

Med over 20 års erfaring fra advokatbransjen, har Barbro vært sentral i utviklingen av bransjen, og av Haavind som firma. Som IT-sjef har hun utarbeidet mål og strategier for selskapets IT-politikk, herunder IT-kompetanseutvikling, og bidratt til implementering og vedlikehold av disse.

Barbro er en sentral del av interne og eksterne endringsprosesser, og har gjennomført større digitaliserings- og effektiviseringsprosjekter.