Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind bistår i Maria-saken

Haavind bistår Maria og hennes mor i en sak som skal behandles av Høyesterett 20. og 21. januar 2015. Saken har vært omtalt av blant annet NRK, TV2, Aftenposten og Dagsavisen.

Haavind bistår Maria og hennes mor i en sak som skal behandles av Høyesterett 20. og 21. januar 2015. Saken har vært omtalt av blant annet NRK, TV2, Aftenposten og Dagsavisen.

Maria er fire år og norsk statsborger. Hennes mor er kenyansk statsborger og er Marias eneste omsorgsperson. Saken reiser spørsmålet om norske myndigheter kan utvise en utenlandsk statsborger (Marias mor) når det innebærer at en norsk statsborger (Maria) dermed enten ikke vil kunne oppholde seg i Norge eller i praksis bli foreldreløs i Norge. Saken har sider til EMK, EU-retten og ikke minst rekkevidden av partsbegrepet i forvaltningssaker.

Haavind yter jevnlig bistand pro bono til personer, ideelle organisasjoner og virksomheter som har særskilt behov for det. Prosessoppdraget vedrørende Maria-saken gjennomføres pro bono, og saken vil bli prosedert for Høyesterett av advokat Rasmus Asbjørnsen.

Les også