Click continue to switch to the English version of our webpage.

Gisle Grønlie er Senior Counsel i Haavind’s avdeling for Havbruk, Offshore og Industri

Vi ønsker Gisle Grønlie velkommen til Haavind!

Gisle tiltrer som Senior Counsel i Haavinds offshore, industri og energiteam.

Gisle har utstrakt erfaring fra å ha vært juridisk leder i ulike deler av de multinasjonale oljeserviceselskapene Technip, FMC og endelig TechnipFMC, og i Magnora, et av Norges mest markante selskaper for utvikling av fornybar energi. Han har operativ og strategisk ledererfaring fra regionale og globale ledergrupper og har sittet i en rekke internstyrer. Han har i tillegg vært styreleder i et børsnotert fornybarselskap.

– Vi er veldig glade for å ha kapret Gisle. Gisle vil ytterligere styrke vår sterke posisjon i energiverdikjeden, både innen olje og gass, de nye grønne næringene, og de mer klassiske energikildene. Både Haavind og våre kunder vil få stor glede av hans brede juridiske og kommersielle erfaring fra både offshorebransjen og fornybarbransjen. Gisle er godt i gang med å analysere og tolke de nye konkurransevilkårene for tildeling av prosjektområder for havvindutbyggingene ved Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II» , sier leder for offshore og industrisatsningen til Haavind, Christopher Sveen.

– Jeg er begeistret for muligheten til å få anvendt kompetansen jeg har opparbeidet meg i oljeservice og i fornybarindustrien videre i Haavind. Et selskap med gode verdier, sterk lagånd og høy kompetanse. Haavind var et naturlig valg og stod øverst på listen over selskaper jeg kunne tenkt meg å jobbe for. Ikke bare har de et svært godt renommé blant industriselskaper, men de har over tid posisjonert seg som ledende innenfor fornybar og offshore vind. Haavind er også i sterk vekst og klatrer stadig på alle de sentrale kåringene, sier Gisle Grønlie.

Virksomheten til Technip Norge, FMC Kongsberg og TechnipFMC – og dermed områder Gisle har hatt juridisk ledelse for – dekker totalentreprise for subsea undervannssystemer, SURF (subsea umbilicals, risers and flowlines) og dertil tilhørende offshore marine installasjonstjenester ved bruk av egen skipsflåte og certepartier. Han har utstrakt erfaring fra kontraktsforhandlinger og avtaleinngåelse med et stort antall oljeselskaper i en rekke jurisdiksjoner, samt med løpende bistand til komplekse offshoreprosjekter i gjennomførings- og avslutningsfasen. Han har omfattende erfaring med kontraktsledelse og i å lede strategiske og kommersielle forhandlinger med kunder og underleverandører. Gisle har gjennom sine år i oljeservice arbeidet svært internasjonalt og har omfattende erfaring med komplekse kontrakter og samarbeidskonstellasjoner, alliansesamarbeid og joint ventures. Han har også vært ansvarlig for juridisk bistand til ulike konsernfunksjoner og har solid erfaring med restruktureringer, selskapsrettslige problemstillinger, arbeidsrett og interngranskninger som en del av et overordnet compliance-ansvar.

Gisle har gjennom sin tidligere rolle som nestleder i Juridisk Forum i Norsk Industri også vært involvert og engasjert i ulike initiativer og prosjekter for å utvikle og bedre rammevilkårene til norsk leverandørbransje. 

Gisle har de seneste år arbeidet med fornybar, først som juridisk leder for New Energy Ventures i TechnipFMC og deretter som juridisk leder, styresekretær og ansvarlig for oppkjøp og fusjoner i Magnora ASA. I Magnora har han blant annet, hatt ansvar for å forhandle aksjonæravtaler og investeringsavtaler innenfor solkraft, onshore- og offshore vind. Han arbeidet med opprettelsen av Magnora Offshore Wind AS, søknadsprosesser på Scotwind tildelingen og deretter løpende juridisk støtte til prosjektutvikling og overordnede strategiske samarbeid og investeringer.

I Haavind vil Gisle fortsette å bistå offshorebransjen og fornybarbransjen, samt tilstøtende områder innenfor de nye grønne næringene. Han vil bl.a. bistå kunder med strategiske innkjøp og leveranser, ulike samarbeidskonstellasjoner og allianser, prosjektgjennomføring, kontraktsadministrasjon og tvisteløsning, samt i ulike investeringsprosjekter og transaksjoner.

Les også