Click continue to switch to the English version of our webpage.

Nye forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler

Tariffnemnda har nylig vedtatt to forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler for henholdsvis godstransport på vei og persontransport med turbil.

Tariffnemnda har nylig vedtatt to forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler for henholdsvis godstransport på vei og persontransport med turbil.

Tariffnemnda er et statlig organ som kan vedta forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler når det blir reist krav om dette. En allmenngjøring vil innebære at alle arbeidsgivere – uavhengig av om de er bundet av en tariffavtale eller ikke – vil være forpliktet til å betale den minstelønn m.v. som følger av forskriften.

I vedtak av 11. mai 2015 fastsatte Tariffnemnda forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei. Forskriften gjelder hovedsakelig for arbeidstakere som utfører godstransport på vei med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn. Forskriften finner du på Lovdata.

Den 27. mai 2015 fastsatte Tariffnemnda forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport med turbil. Se Lovdata for forskriften.

Les også