Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind bidro til Finans Norge sin «Arbeidslivsdag om finansnæringen i endring»

Finans Norge sin arbeidslivsdag ble avholdt 26. oktober, og våre advokater bidro til det faglige innholdet. Tema var finansnæringen i endring, omstilling og outsourcing og en workshop satte søkelys på HR-rollen i fremtidens finansnæring.

Finans Norge sin arbeidslivsdag ble avholdt 26. oktober, og våre advokater bidro til det faglige innholdet. Tema var finansnæringen i endring, omstilling og outsourcing og en workshop satte søkelys på HR-rollen i fremtidens finansnæring.

Advokat og partner Gaute Krokann (Arbeidsrett og pensjon) og assosiert partner Arne Steen Slåttå (Informasjonsteknologi) åpnet sesjonen om omstilling og outsourcing. De holdt et innlegg om omstilling og outsourcing som blant annet tok opp hvilken betydning det har om en outsourcing anses for å være en virksomhetsovertagelse og hvordan bedrifter kan gjennomføre en vellykket outsourcing. Seminaret avholdes årlig og har som mål å gi Finans Norge sine medlemmer verdifull innsikt i arbeidslivstemaer.

Se for øvrig Finans Norge sin egen dekning av seminaret.

Kontakt oss

Les også