Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind lanserer Energi-trainee sammen med TechnipFMC og Scatec Solar

Haavind, TechnipFMC og Scatec Solar ASA går sammen om å tilby et variert og spennende traineeløp for jusstudenter med interesse for energisektoren. Vår nye energi-trainee lærer tre attraktive miljøer å kjenne, og får spisset og helhetlig erfaring inn mot energisektoren.

Haavind, TechnipFMC og Scatec Solar ASA går sammen om å tilby et variert og spennende traineeløp for jusstudenter med interesse for energisektoren. Vår nye energi-trainee lærer tre attraktive miljøer å kjenne, og får spisset og helhetlig erfaring inn mot energisektoren.

Det er med stolthet vi lanserer dette nye samarbeidet. Vi håper det bidrar til økt læring og interesse på tvers av våre bransjer, og er svært glade over å kunne tilby en slik mulighet for studenter med særlig interesse for energisektoren, sier HR-direktør Kristine Lloyd i Advokatfirmaet Haavind.

Et tverrfaglig samarbeid om trainee-opphold i energisektoren er nyttig og lærerikt både for studentene, oss og bransjen som helhet, legger hun til.

Studentene tilbys 5 ukers traineeopphold hos hvert av selskapene. På denne måten får de et godt innblikk i hverdagen som forretningsadvokat hos Haavind og rollen som in-house advokat hos TechnipFMC og Scatec Solar. I tillegg får traineene en unik mulighet til å få erfaring fra en fremtidsrettet energisektor.

TechnipFMC er verdensledende innen oljeservice med 37.000 ansatte i 48 land. Selskapet har fokus på bærekraftige løsninger, også innen hydrogenteknologier og karbonfangst og lagring. Som trainee i TechnipFMC blir du en del av et internasjonalt og faglig sterkt juridisk miljø med et stort spekter av spennende oppgaver.

Scatec Solar ASA er et ledende solenergiselskap i fremvoksende markeder, børsnotert i Oslo, med kontorer på fire kontinenter. Selskapet arbeider for å levere konkurransedyktig og bærekraftig energi globalt. Scatec Solar har et ledende team av internasjonale advokater og holder til på Skøyen.  Som trainee blir du en del av et internasjonalt miljø hvor tanken om å beskytte miljøet og forbedre vår livskvalitet gjennom innovativ teknologi står sentralt.

Advokatfirmaet Haavind har ett av landets sterkeste og største juridiske fagmiljøer innen energi. Vi bistår flere av de store aktørene innen vannkraft, vindkraft og solenergi. I tillegg jobber vi tett med leverandører til olje- og gass industrien. Våre forretningsadvokater gir strategisk og juridisk rådgivning – og prosederer et betydelig antall tvistesaker for norske og utenlandske aktører innenfor energibransjen. Som trainee hos oss vil du lære av de beste.

For å skape verdi for våre kunder er bransjeforståelse og inngående kunnskap om de samlede rettslige rammevilkår energiaktørene i Norge er underlagt spesielt viktig. Nye globale samfunnstrender og den digitale utviklingen skaper muligheter og endrede forutsetninger for norske og internasjonale aktører i næringslivet.

Energisektoren er gjenstand for vesentlige endringer og utvikling, og vi ser at det å kjenne og forstå bransjen godt blir avgjørende fremover, sier Lloyd. Vi ønsker å være involvert i transformasjonen mot et mer klimaoptimalisert samfunn gjennom denne satsningen og øvrig satsning mot aktører som er involvert i utviklingen av miljøteknologi.Les mer om oppholdet her.

Les også