Endringer i plan- og bygningsloven trer i kraft

Den 1. juli trer den nye plan- og bygningsloven i kraft, og det gjøres endringer både i materielle regler og i saksbehandlingsregler. Målet med endringene er å forenkle byggesaksprosessen.

Den 1. juli trer den nye plan- og bygningsloven i kraft, og det gjøres endringer både i materielle regler og i saksbehandlingsregler. Målet med endringene er å forenkle byggesaksprosessen.

Med de nye endringene medfølger det en forenkling av byggesaker og søknadsprosessene. Vi ser endringer i regler for nabovarsling som innebærer at en fremover har muligheten til å varsle elektronisk, og en rekke tiltak er nå unntatt fra søknadsplikt.

Estate Nyheter sine nettsider har advokatene Terese Sørli og Caroline Waller fra Eiendomsgruppen i Haavind publisert en artikkel som tar for seg disse viktige endringene.

Les også