Click continue to switch to the English version of our webpage.

Endringer i anbefaling om eierstyring og selskapsledelse

14. oktober 2021 presenterte Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) årets endringer i anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse (NUES-anbefalingen). Endringene reflekterer EU-tendenser slik som taksonomien og aksjonærrettighetsdirektivet og understreker den økte betydningen av ESG.

14. oktober 2021 presenterte Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) årets endringer i anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse (NUES-anbefalingen). Endringene reflekterer EU-tendenser slik som taksonomien og aksjonærrettighetsdirektivet og understreker den økte betydningen av ESG.

Oppsummert består endringene av følgende:

  • Bærekraft i virksomhetsstyringen: bærekraft skal inn i virksomhetsstyringen ved at styret skal ha et aktivt forhold til hvordan selskapet skaper verdi og forholder seg til samfunnet. Det er styrets ansvar å identifisere relevante bærekraftselementer og implementere bærekraft i virksomhetsstyringen.
  • Valgkomite: av habilitetshensyn anbefales det at styremedlemmer og ledende ansatte ikke skal sitte i valgkomiteen.
  • Transaksjoner med nærstående: NUES-anbefalingen angir at selskapets styreinstruks bør regulere hvordan slike avtaler behandles samt at alle slike avtaler skal behandles etter fremgangsmåten fastsatt i styreinstruksen. Det skal innhentes uavhengig verdivurdering av transaksjoner med nærstående og det skal redegjøres for transaksjonene i årsberetningen.
  • Godtgjørelse til ledende ansatte: endringene innebærer nye og mer detaljerte regler om lederlønninger. Ordningene for lederlønninger skal være enkle å forstå og å praktisere. Det er viktig at ordningene strukturers på en slik måte at ledende ansatte har sammenfallende interesser med aksjonærene dvs. at ledelsen mottar godtgjørelse for å nå mål og at disse målene er i aksjonærenes interesse.

Endringene trådde i kraft 14. oktober 2021 og er relevant for selskaper på Oslo Børs og Oslo Expand samt selskaper på Euronext Growth som har valgt å implementere NUES-anbefalingen.

Kontakt oss

Les også