Click continue to switch to the English version of our webpage.

Construction Law International: Partner Brøndmo om utviklingen i norsk offshore-entreprise

I siste utgave av den internasjonale publikasjonen «Construction Law International» har partner Mikal Brøndmo skrevet artikkelen “Oil and gas projects in Norway – recent developments within offshore construction»

I siste utgave av den internasjonale publikasjonen «Construction Law International» har partner Mikal Brøndmo skrevet artikkelen “Oil and gas projects in Norway – recent developments within offshore construction»

Mikal Brøndmo deler i artikkelen innsikt i senere tids utvikling av norske onshore- og offshore-kontrakter, i tillegg til å gi leserne oversikt over tilstanden og bruken av kontrakter i norsk energisektor.

Mikal ser i tillegg nærmere på noen av de viktigste endringene nylig innført i standardkontraktene for offshore-entreprise.

Utgaven, nr. 1/2018, er tilgjengelig her [krever IBA-medlemsskap].

Construction Law International publiseres kvartalsvis av IBA International Construction Projects Committee.

Les også