Click continue to switch to the English version of our webpage.

Til Cambridge og IT Law Summer School

Ferie er en tid for avslapning, hygge, rolige dager, og sene kvelder. Men ferien kan også være en tid for å bli inspirert, utvide horisonten faglig, og møte nye mennesker. For Isak Mendoza og Karoline Stakston Kvinge tilførte en uke på IT Law Summer School i Cambridge nettopp dette.

Ferie er en tid for avslapning, hygge, rolige dager, og sene kvelder. Men ferien kan også være en tid for å bli inspirert, utvide horisonten faglig, og møte nye mennesker. For Isak Mendoza og Karoline Stakston Kvinge tilførte en uke på IT Law Summer School i Cambridge nettopp dette.

Med sommeren på trygg avstand og høstmørket snikende innpå, er det også tid til refleksjon, så vi tok en prat med Isak og Karoline for å høre hvilke tanker de har gjort seg over å tilbringe en ferieuke på skolebenken.

Verdifull innsikt direkte fra kilden

På et kurs mer eller mindre forbeholdt unge britiske tech-advokater, er det ingen selvfølge å finne internasjonale deltakere, og spesielt ikke to fra samme firma. Men, via nettverket ble Isak og Karoline, som to av fem internasjonale, med.

«IT Law Summer School» er ettertraktet og prestisjefylt, og det faglige nivået er skyhøyt; noen av landets beste på fagfeltet IT-rett bidrar med sin kompetanse og erfaring.

Ikke bare var foredragsholderne imponerende dyktige, men deltakerne holdt også et høyt nivå. Dette gjorde alle diskusjoner og gruppearbeid svært verdifulle i tillegg [Isak]

Til tross for at det faglige innholdet naturlig nok var konsentrert rundt britisk lov og praksis, var nettopp dette av stor verdi for våre to. Årsaken ligger i at de store kontraktene og standardene på dette feltet, også i Norge, bygger på britisk kontraktsrett.

Selv om rettspraksisen naturligvis er forskjellig fra England til Norge, var det verdifullt for oss å få denne innsikten direkte fra kilden [Karoline]

Ikke bare fag, også et viktig nettverk

Foreleserne på kurset var hovedsakelig fra de store London-firmaene, professorer innen faget, og representanter fra departementene. Sammen tilførte de kurset et høyt og omfattende faglig innhold; innenfor IT-kontrakter, outsourcing, EU-rett, IPR, konkurranserett og en rekke andre relevante områder.

Men, en slik uke handler ikke bare om fag. Ikke uventet var det også en god anledning til å knytte nettverk med «peers» fra noen av de største og beste advokatfirmaene i London. Undervisningen var ofte basert på interaksjon mellom deltakerne, og Isak og Karoline med medstudenter fikk teste seg på både forhandlinger og oppgaveløsning i fellesskap og i grupper.

Med et godt sammensatt sosialt program i tillegg, fikk deltakerne god anledning til å bli bedre kjent. Mulighetene for utveksling av erfaringer og deling av kompetanse var mange, og kurset fungerte i så måte som en arena for nettverksbygging.

Motiverende og engasjerende – må gjentas

Med faglig solid innhold, høyt nivå på deltakere og forelesere, samt et engasjerende, sosialt, og hyggelig program, var det ikke tvil om at uken i Cambridge var vel verdt det.

At det å delta på et så omfattende og innholdsrikt kurs, gjennomført av de som sitter midt i de spennende og store sakene, har helt klart vært motiverende, er Karoline og Isak enige om.

 Når man i tillegg til det faglige knytter nettverk med noen av de «up & coming» advokatene vi vet vi kommer til å jobbe med i tiden fremover, gir det helt klart mening å investere fem dager i Cambridge.

Les også