Click continue to switch to the English version of our webpage.

Partner Brøndmo i panel på IBA om offshore vindmølleparker

Offshore vindkraft var et hett tema på IBA-konferansen, hvor Brøndmo holdt foredrag og satt i panel som diskuterte problemstillinger ved offshore vindmølleparker.

Offshore vindkraft var et hett tema på IBA-konferansen, hvor Brøndmo holdt foredrag og satt i panel som diskuterte problemstillinger ved offshore vindmølleparker.

Advokatbladet var til stede under IBA-konferansen i Seoul, og tok en prat med Brøndmo etter paneldebatten. Les intervjuet på Advokatbladet sine nettsider.

Haavinds satsning på havnæringene omfatter også offshore vind, og vi har vært del av utviklingen i en årrekke. Brøndmos deltakelse i panelet er en naturlig konsekvens av hans utstrakte erfaring på området siden 2012.

Havnæringen Energi
Havnæringen Energi

Les også