Click continue to switch to the English version of our webpage.

Luftfart

Haavind bistår og gir juridisk rådgivning innenfor alle områder av luftfartsrett, og våre kunder omfatter mange av de største aktørene i luftfartsindustrien. 

Blant våre kunder har vi flyprodusenter, aktører innenfor kommersiell luftfart, flyplasseiere, internasjonale flyselskap og finansielle institusjoner som finansierer luftfartsindustrien. Våre advokater leverer også juridisk bistand til industrielle organisasjoner som IATA (the International Air Transport Association). 

Vi bistår kunder med transaksjoner, regulatoriske spørsmål, granskninger og ved rettstvister tilknyttet virksomheten. 

Våre advokater bistår i forbindelse med finansiering og leasing av fly, inkludert registrering av sikkerheter, selskapsrettslige spørsmål og knyttet til kreditorvern, restrukturering og konkurs. Vi bidrar også med juridiske tjenester knyttet til passasjerrettigheter, arbeidsrettslige forhold, tvisteløsninger, skatt- og momslovgivning, import/eksport, samt konkurranserettslige spørsmål. 

Haavind er medlem av «European Air Law Association». 

Relevant innsikt