Click continue to switch to the English version of our webpage.

Den anerkjente juristen Kimberley Motley gjester Haavind

Verdens første vestlige jurist i Afghanistan, Kimberley Motley, holdt et inspirerende innlegg for et utvalg Haavind kunder og kontakter

Verdens første vestlige jurist i Afghanistan, Kimberley Motley, holdt et inspirerende innlegg for et utvalg Haavind kunder og kontakter

I forbindelse med vårt samarbeid med Amnesty International ønsket vi å rette søkelyset mot et viktig tema; menneskerettigheter, og hvordan vi som jurister kan bidra positivt til den globale menneskerettighetsøkonomien.

Vi inviterte derfor kunder og kontakter til et eksklusivt seminar med den anerkjente og respekterte juristen, foredragsholderen (på bl.a. TED Talk) og menneskerettighetsforkjemperen Kimberley Motley. Hun har, som første vestlige jurist, etablert seg som en respektert advokat i Afghanistan, og har prosedert for afghansk rettsvesen i over syv år.

På bildet under, fra venstre: Gisele Marchand (adm.dir. Haavind), Kimberley Motley, John Peder Egenæs (generalsekretær Amnesty Norge)

Rasmus Asbjørnsen, advokat og partner i Haavind, innledet seminaret ved å fortelle fra sin erfaring som prosederende advokat i «Maria saken». Rasmus representerte den 4-årige Maria med norsk statsborgerskap. Maria sto i fare for å måtte forlate Norge som følge av at hennes Kenyanske mor, som hadde aleneomsorgen for henne, ikke hadde lovlig opphold i Norge. Saken ble ført i Høyesterett, vakte stor oppmerksomhet i media og engasjerte det norske folk. Rasmus fortalte gjestene hvordan en ikke kan unngå å bli berørt av en slik sak, og da Høyesterett gav Maria medhold og lot Maria få bli i Norge var det døtrene til Rasmus som var de første som fikk nyheten.

En meget rørende og viktig sak, både for Maria og for alle andre som følger henne, kommenterte Kimberley Motley da hun tok ordet. Generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs, innledet og presenterte Kimberley. En dame som egentlig ikke trenger noen introduksjon og som har vist, gjennom sin vilje og sitt mot, at det går an for jurister å gjøre en forskjell.

Kimberley Motley dro til Afghanistan for syv år siden, som delegat under et besøk. Der fikk hun se og høre hvordan kvinner og barn blir urettferdig behandlet og mer eller mindre nektet rettferdig behandling av sine saker, i et samfunn som står som ett av verdens mest korrupte. Hun snakket mye med lokale jurister, lærte seg systemet og bestemte seg for å etablere seg som jurist.

Den første vestlige juristen til å praktisere afghansk lov, i Afghanistan.

Deltakerne på seminaret fikk høre gripende historier om tvangsekteskap, misbruk, utnyttelse og lovløse tilstander, og Kimberley kunne langt på vei bekrefte det inntrykk vi i Vesten har av behandlingen av kvinner og barn i landet. Som jurist fører hun saker for både politikere, næringsliv og private, og har etter hvert utviklet et bredt nettverk i landet. I tillegg ønsker hun, som Haavind i «Maria saken», å være med og gjøre en forskjell. Hun bruker derfor deler av sin tid på pro bono saker for å gi juridisk bistand til de som normalt aldri ville fått det.

Kimberley har stått rakrygget i retten og talt svake kvinner og barns saker, og er konsekvent i mot alle former for bestikkelser. Dette har også bidratt til at hun har fått en slags respekt i lokalsamfunnet – å betale seg ut av ting, for å få fordeler når dommen skal avgis eller for å slippe byråkrati er uaktuelt for henne.

«Har du først betalt en gang, er det ingen vei tilbake» sa Kimberly til stor enighet blant deltakerne på seminaret.

I sitt innlegg vektla Kimberley hvor viktig det er å være konsekvent, vise respekt for landets lovverk men hele tiden utfordre tolkningen av disse. Hun benytter ofte Koranen når lovverket ikke er tilstrekkelig for å beskytte hennes klienter og hun er ikke redd for å stå opp for det hun mener er rett. Overraskende nok har det resultert i at hun aldri har tapt en sak. Hennes hemmelige våpen, i følge henne selv, er at hun insisterer på å føre all dialog skriftlig. Hun skriver ned absolutt alt. På den måten bekjemper hun korrupsjon, sjikane og trusler da alt blir nedfelt i offentlig tilgjengelige dokumenter.

Ettermiddagen i Haavinds konferanselokaler gikk med til engasjerende samtaler og gode spørsmål fra salen. Mange var interesserte i å høre hvordan hun som amerikansk kvinne av ikke-vestlig opprinnelse fikk respekt i et land så mannsdominert, og Kimberley delte gladelig sine erfaringer. Hennes væremåte, det at hun respekterer landets lover og setter seg godt inn i disse, og at hun setter ned foten for korrupsjon er med på å åpne dører og skaffe henne nødvendige allierte. Målrettet arbeid lønner seg i det lange løp, var budskapet til Kimberley.

Vi i Haavind ønsker å takke Kimberley Motley og Amnesty International for den viktige jobben de gjør. Det er mulig å gjøre en forskjell, og vi kan alle bidra i «den globale menneskerettighetsøkonomien».

Les også