Click continue to switch to the English version of our webpage.

Vi i Haavind ønsker alle en fin Pride-feiring

I løpet av juni måned arrangeres Pride i store deler av verden – en feiring av mangfoldet i samfunnet vårt.

I løpet av juni måned arrangeres Pride i store deler av verden – en feiring av mangfoldet i samfunnet vårt.

Over hele kloden holdes ulike arrangementer for å anerkjenne alle individers rett til å leve slik de ønsker, være den de identifiserer seg som, og skape bevissthet rundt at alle mennesker er like mye verdt. Toleranse, inkludering og grunnleggende menneskerettigheter er i fokus. Pride er en kamp som har utviklet seg til å bli en feiring, eller en «folkefest», også her i Norge.

For oss i Haavind er det helt naturlig å være med å støtte menneskers grunnleggende rettighet til å være seg selv. Mange bedrifter, inkludert Haavind, viser sin støtte til Pride ved å ha en regnbuelogo i digitale kanaler. Men vel så viktig er det at bedriftens handlinger og holdninger støtter opp om de samme prinsippene.

Diskriminering, utenforskap og mobbing var – og er – en realitet for mange, både i og utenfor arbeidslivet. Det skal ikke vi som arbeidsgiver eller kollega akseptere. Det er de små tingene vi gjør i hverdagen, som å slå ned på upassende vitser, diskriminerende kommentarer eller andre handlinger som bidrar til å stigmatisere individer, som virkelig gjør en forskjell og som bidrar til inkludering og likeverd. Å aktivt ta et standpunkt og handle deretter, er noe av det viktigste vi gjør for å skape en attraktiv og inkluderende arbeidsplass, med rom for alle.

Vi i Haavind er opptatt av at individuelle forskjeller skal fremheves som noe positivt – at våre ansatte skal kunne være seg selv på jobben, på egne premisser, uansett hvem de identifiserer seg som, uansett funksjonsevne, kulturell eller etnisk tilhørighet, alder, legning og kjønn. For oss handler ikke pride om «vi og dem» – det handler om oss.

Vi i Haavind ønsker alle en fin Pride-feiring.

Preben Breche (managing partner)
Dyveke Hamza (direktør)
Johnny Johansen (styreleder)

Kontakt oss

Les også