Varsling

varsling_web

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling er tynne og vage. Varsling er risikosport for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver legger til rette for varsling dersom forholdene i virksomheten tilsier det. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med virksomhetens rutiner for varsling. Rutinene bør derfor være gode, og godt innarbeidet.

Beste praksis i dag er å se varslingsrutinene i sammenheng med rutinene for veiledning av ansatte som søker råd i forbindelse med etiske- eller compliancespørsmål. Det påhviler arbeidsgiver et betydelig oppfølgingsansvar når ansatte er usikre, og det beste er å få usikkerheten til overflaten før den ansatte ser seg nødt til å varsle.

Haavind bistår med både interne rutiner og opplæring om dem, og rådgivning om hva man gjør når varslingen er et faktum.

Vi bistår gjerne med å utforme et hensiktsmessig varslingssystem for din bedrift.

Våre advokater bistår også med nødvendig opplæring for at ledere og medarbeidere på alle nivåer skal kunne bruke varslingsmuligheten på best mulig måte.

Dersom det allerede er kommet en varsling, er Haavind tilgjengelig for rask bistand til korrekt og best mulig oppfølging av situasjonen.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat