Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind har bistått Telenor med salg av hovedkvarteret på Fornebu

Hovedkvarteret er Norges største kontoreiendom, og transaksjonen har en verdi på over fem milliarder kroner.

Hovedkvarteret er Norges største kontoreiendom, og transaksjonen har en verdi på over fem milliarder kroner.

Haavind har bistått Telenor med tilrettelegging og gjennomføring av salg av hovedkvarteret på Fornebu. Etter en bred prosess endte Norwegian Property ASA som kjøper.

Brutto eiendomsverdi i transaksjonen er ca NOK 5,45 milliarder. Kjøpekontrakten ble signert tirsdag 20. oktober. Eiendommen er Norges største kontoreiendom, på rundt 200.000 kvm.

Haavind ble valgt som rådgiver for Telenor for denne transaksjonen for snart 1,5 år siden, og har samarbeidet tett med Arctic Securities og Union Norsk Næringsmegling, som sammen hadde salgsmandatet.

Haavinds team har bistått med tilrettelegging og klargjøring av salgsobjektet, og gjennomføring av transaksjonen.

-Vi er veldig glade for å kunne bistå Telenor både ved salget av eiendomsporteføljen i sommer, og nå med salget av hovedkvarteret på Fornebu. Det er en unik kontoreiendom, og det har vært et stort og spennende prosjekt å være tett involvert i, sier Haavind-partner Herman Roksund.

I forberedelsen og gjennomføringen av transaksjonen har de fleste av Haavinds ulike markedsområder bistått, ledet av Eiendom.

Les mer om saken her

Kontakt oss

Les også