Click continue to switch to the English version of our webpage.

Telenor-dom rokker ikke ved momsfradrag

Synspunktet i TSS-saken kan ikke overføres til eiendomsbransjen, sier advokatene Nils F. Bull og Marit B. Wollebæk.

Synspunktet i TSS-saken kan ikke overføres til eiendomsbransjen, sier advokatene Nils F. Bull og Marit B. Wollebæk.

I juni 2015 avgjorde Høyesterett at Telenor ASA ikke fikk fradrag for moms ved salg av aksjene i datterselskapet Telenor Satellite Services (TSS). TSS drev med overføring av telesignaler via satellitt. Telenor ASA besluttet av strategiske grunner å selge alle aksjene i TSS for å konsentrere seg om sin kjernevirksomhet, mobiltelefoni. I Telenor-dommen fikk staten medhold i alle instanser på at Telenor ikke hadde fradrag for moms på transaksjonskostnadene ved salget av aksjene i TSS.

Skapte usikkerhet

Vi ser i denne artikkelen nærmere på Telenor-dommens betydning for fradragsretten ved kjøp og salg av eiendomsselskaper. Synspunktet i Telenor-saken kan ikke overføres til eiendomsbransjen. Høyesterett la vekt på at Telenor hadde pådratt kostnadene i en «bedriftsøkonomisk motivert transaksjon» der selve transaksjonen (aksjesalget) var en finansiell tjeneste unntatt fra moms. Høyesteretts oppfatning gir ikke grunnlag for fradragsnektelse når salgsobjektet er et selskap som eier fast eiendom.

Fokus på det underliggende objektet

Kan den samme betraktningen legges til grunn når et holdingselskap selger aksjene i et heleid eiendomsselskap? I forarbeidene til merverdiavgiftsloven er det fastsatt at momsunntaket for finansielle tjenester ikke gjelder for aksjer og andeler i eiendomsselskaper. Denne unntaksbestemmelsen gir seg også utslag på andre områder for eksempel ved at en eiendomsmegler alltid skal beregne moms på sin provisjon, også når salgsobjektet er aksjer i et eiendomsselskap. I alle andre tilfeller er både selve aksjesalget og meglingstjenester ved salg av aksjer unntatt fra moms.

Les også saken på Nettavisen NA24 og Estate Nyheter.

Fokuset er med andre ord på det underliggende objektet og bruken av eiendommen i avgiftspliktig utleievirksomhet. Skattekontorene vil også legge dette til grunn i forhold til fradragsretten for transaksjonskostnader, og så sent som 28. januar 2014, altså parallelt med at Telenorsaken verserte for domstolene og staten hadde vunnet i lagmannsretten, kom Skattedirektoratet med en uttalelse som bekrefter at det fremdeles er statens syn at det er fradragsrett ved salg av aksjer i frivillig registrerte eiendomsselskaper.

Det er som tidligere en forutsetning for fradrag at målselskapet er frivillig registrert for moms og inngår i fellesregistrering med kjøper/selger i salgsterminen.

Eiendom ikke nevnt i domskommentar

Finansdepartementet har gitt en syv siders skriftlig «domskommentar» til Telenor-dommen, men forholdet til fradragsrett ved overdragelse av eiendomsselskaper er ikke omtalt i kommentaren. Dersom staten hadde vært av den oppfatning at dommen også får betydning for fradragsretten innenfor eiendomssektoren, hadde det vært naturlig å ta det med her. Når det ikke er gjort, kan det vanskelig forstås som noe annet enn en bekreftelse på at fradragsretten ved kjøp og salg av eiendomsselskaper står ved lag også etter Telenor-dommen.

Les også