Click continue to switch to the English version of our webpage.

Vi skal bli det sterkeste offshoremiljøet i landet

Haavind henter nå inn Christopher Sveen og Bård Sandstad som nye partnere. -Dette er to svært dyktige partnere, som hver for seg kompletterer et allerede sterkt team. Målet vårt er å ha landets sterkeste offshoremiljø, sier styreleder i Haavind Pål Kvernaas.

Haavind henter nå inn Christopher Sveen og Bård Sandstad som nye partnere. -Dette er to svært dyktige partnere, som hver for seg kompletterer et allerede sterkt team. Målet vårt er å ha landets sterkeste offshoremiljø, sier styreleder i Haavind Pål Kvernaas.

Haavind har hatt en lang og historisk sterk posisjon innen offshore og særlig blant leverandørindustrien. Med inntreden av Sveen og Sandstad fra Kyllingstad Kleveland i januar 2017, vil vi kunne bistå på alle områder som næringen trenger støtte til.

Vi har opplevd en stor økning i oppdragsmengden og ikke minst nye kunder i offshoresatsingen, til tross for krevende tider i bransjen. Med stadig knappere marginer ser vi at det har blitt enda større behov for kunder å få gode, strategiske råd, både underveis i prosjektene og ved tvister i etterkant, utdyper Kvernaas.

Christopher Sveen er en av Norges mest erfarne advokater innen offshore- og olje og gassindustrien, med bakgrunn som juridisk direktør i Aker Solutions, fra Kværner og BA-HR. Christopher har over tid vært en sentral rådgiver til leverandører i industrien. Som partner i Haavind vil Christopher også fortsette sitt arbeid innen strategisk rådgivning på kontrakter, tvister og komplekse prosjekter.

Bård Sandstad er en spesialisert transaksjonsadvokat for offshore- og olje & gassnæringen med bakgrunn fra bla. BA-HR. Han har fortjent anerkjennelsen som en viktig rådgiver og bidragsyter til gjennomføringen av en rekke sentrale transaksjoner innenfor markedet for olje & gass og offshore- og oljeservice. Bård vil fortsette sitt arbeid innen M&A, med særlig fokus på olje og gass og offshorebransjen, i tett samarbeid med Haavinds stadig større corporate-team.

Vi ønsker å være med på å bygge det sterkeste offshoremiljøet i landet og tror på Haavinds mål om å lykkes i dette. Vårt mål er at Haavind skal være et klart førstevalg for offshorebransjen, og da særlig for leverandørindustrien, sier Christopher Sveen og Bård Sandstad.

Les også